Lex Maria om känselbortfall

2017-07-07

2015 besökte en patient folktandvården för att operera bort en visdomstand i underkäken. Efter operationen drabbades patienten av ett känselbortfall i läpp och kind på den sida där visdomstanden hade avlägsnats.

Detta känselbortfall har följts upp och har nu bedömts vara permanent. Känselbortfall är en känd risk vid avlägsnande av visdomständer i underkäken. Folktandvårdens utredning har visat att röntgenbilder som togs före operationen visade på risk för denna komplikation. Det borde ha gjorts en fördjupad röntgenundersökning för att kartlägga nervens relation till visdomstanden. Detta gjordes inte i det aktuella fallet och därför har nu folktandvården anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.


Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2017-07-07 13:13:35 av Emma Karlsson

Kontakt för journalister

Pontus Glimvall 1:e Distriktstandläkare Folktandvården 0734-47 15 52
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90