Lex Maria om fördröjd upptäckt av infektion

2017-10-26

Landstinget Blekinge anmäler en fördröjd upptäckt av infektion efter en pacemakeroperation till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

Händelsen inträffade i samband med att en kvinna i 90-årsåldern fick en pacemaker inopererad. Hon kunde åka hem dagen därpå. När hon kom på återbesök en och en halv månad senare visade det sig att det fanns en infektion under det obytta förbandet. Det dröjde längre än nödvändigt innan infektionen upptäcktes, men den kunde sedan åtgärdas utan allvarliga följder för patienten. Händelsen bedöms ha utgjort en risk för allvarlig vårdskada.

Informationen till patienter som skrivs ut efter att ha fått pacemaker har förbättrats och förtydligats. Den genomförda utredningen med förbättringsförslag skickas nu till Ivo.

Anmäls för att lära av misstagen 

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2017-10-26 11:42:43 av Emma Karlsson

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90