Lex Maria om fördröjd uppföljning

2017-08-28

En kvinna i 20-årsåldern sökte akut vård för ryggbesvär. Hennes besvär tilltog för varje besök. Orsaken visade sig vara ett diskbråck som påverkade nerver till benen. Tiden fram till diagnos drog ut på tiden och Landstiget Blekinge anmäler nu fördröjningen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Kvinnan sökte vård i början av sommaren med besvär som tolkades som ryggskott. När hon efter en vecka återkom till akuten hade symtomen förändrats. Hon borde enligt sjukhusets rutiner fått en röntgenundersökning snabbt, men den blev nu istället av flera dagar senare. Hon hade då fått mer besvär och på de bilder som togs sågs kvarstående ett diskbråck som krävde en halvakut operation.

Efter operationen har kvinnan kvarstående muskelpåverkan och behov av rehabiliterande insatser för att återfå funktionen i sina ben.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2017-08-28 12:00:37 av Emma Karlsson

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90