Lex Maria om fördröjd uppföljning

2017-07-06

Landstinget Blekinge anmäler en fördröjd uppföljning av en armbågsskada till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Skadan, som drabbade en pojke i 3-årsåldern under våren, gipsades och behandlades helt enligt rutin i akutskedet. Däremot brast det i uppföljningen av röntgenkontrollerna.

För att kontrollera den typ av skada som pojken hade, borde den ha röntgats efter någon vecka. Nu dröjde det drygt tre veckor innan kontrollen med röntgen gjordes och då såg man att det var nödvändigt att operera. Tidsfördröjningen gjorde att ingreppet försvårades. Händelsen har utretts och anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2017-07-06 13:10:41 av Emma Karlsson

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90