Lex Maria om fördröjd handläggning

2017-12-07

Landstinget Blekinge anmäler en fördröjd handläggning till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria. Det gäller en patient som med symtom som talade för en propp i hjärnan sökte hjälp på sin vårdcentral och blev remitterad till akutmottagningen.

Vårdcentralen hade ingen direktkontakt med akutmottagningen. På akuten fick patienten i 70-årsåldern vänta en knapp timme innan hen undersöktes. Därefter gick det snabbt med röntgen och bedömning, men patientens tillstånd krävde ingen propplösande behandling. Denne kunde efter en vecka åka hem med lättare kvarstående symtom.

Tillstånd som kan innebära propp i hjärnan ska handläggas skyndsamt. I det här fallet innebar fördröjningen inte någon försämring för patienten, men den bedöms ha utgjort en risk för allvarlig vårdskada och anmäls därför till Ivo.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2017-12-07 11:53:27 av Emma Karlsson

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90