Lex Maria om fördröjd handläggning

2017-11-03

Landstinget Blekinge anmäler en fördröjd handläggning av en ögonskada till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

En person i 90-årsåldern föll och slog i sitt ena öga. Ambulans förde patienten till sjukhuset där ögat först undersöktes av ögonläkare. Vid överlämnandet från ögonkliniken till en annan jourklinik framfördes önskemål om röntgenundersökning av ögat.

Patienten röntgades och det fanns fynd som tydde på möjlig allvarlig ögonskada. Någon kontakt togs inte med ögonläkare i detta skede. Fem dagar senare hade patienten fått en återbesökstid och då upptäcktes det att röntgenundersökningen visat skador på ögat som borde behandlats mer akut. Patienten fick samma dag åka till Lund, men operation var inte nödvändig. Händelsen anmäls nu till Ivo enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen 

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2017-11-03 11:32:18 av Emma Karlsson

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90