Lex Maria om fördröjd handläggning

2017-09-28

Landstinget Blekinge anmäler till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria en händelse från i somras med fördröjd handläggning av en hjärtinfarkt. En man i 80-årsåldern fördes till akuten med bröstsmärtor. En hjärtundersökning med så kallat EKG gjordes i ambulansen, men den visade inga säkra tecken på hjärtinfarkt.

Personalen och läkaren på akuten missförstod varandra, vilket ledde till att blodprover som visade tecken på hjärtpåverkan blev fördröjda. Patienten blev efter några timmar inlagd och fick behandling för sina hjärtbesvär och kunde några dagar senare åka hem igen. Det inträffade har utretts och det akuta omhändertagandet avseende bland annat provtagning ska tydliggöras. Utredningen skickas till Ivo som en lex Maria-anmälan.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2017-09-28 13:00:06 av Emma Karlsson

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90