Lex Maria om för mycket syrgas och fördröjd utredning

2017-06-14

En kvinna i 70-årsåldern med allvarlig lungsjukdom fick mer syrgas än vad som ordinerats. Landstinget Blekinge anmäler nu denna och en annan händelse enligt lex Maria.

I samband med att kvinnan i vintras kom till Blekingesjukhuset, fick hon mer syrgas än vad som ordinerats. Vid denna typ av lungbesvär kan för mycket syrgas vara en risk och leda till att patienten akut mår sämre. Det hände dock inte vid det här tillfället, visar landstingets egen utredning. Uppmärksam personal noterade de allt för höga doserna innan de påverkade kvinnan. Rutiner för ordination av syrgas finns på sjukhuset men de följdes inte i de delar som gäller tydlig dokumentation. Händelsen anmäls därför av Landstinget Blekinge till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria. 

Försenad njurfunktionsutredning

Landstinget Blekinge anmäler även fördröjningen av en njurfunktionsutredning. Fördröjningen uppstod under hösten 2016, när personalen på sjukhusmottagningen inte lyckades nå patienten per telefon. Patienten, en man i 60-årsåldern, visade sig vara utomlands, men även svår att nå sedan han kommit hem igen. Under tiden blev hans njurfunktion allt sämre.

Det inträffade har utretts och bedöms ha medfört en allvarlig njurfunktionsskada för mannen. Han har fått hjälp med behandling. Rutinerna för hur patienter meddelas när det inte går att nå dem per telefon har ändrats på den aktuella mottagningen.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården. 

Senast uppdaterad 2017-06-14 12:55:01 av Jens Lindell