Lex Maria om felprogrammerad infusionspump

2017-06-30

En svårt sjuk kvinna i 60-årsåldern ordinerades smärtstillande läkemedel via en infusionspump. Pumpen blev felprogrammerad, vilket resulterade i att kvinnan fick läkemedlen i allt för hög takt. Landstinget Blekinge anmäler nu denna händelse till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Patienten, en kvinna i 60-årsåldern, var svårt sjuk och ordinerades smärtstillande och rogivande medel i infusionspump för att få en jämn behandling. Pumpen programmerades fel och aktuella läkemedel gavs 10 gånger snabbare än vad som var tänkt. Läkemedelsdoserna var förhållandevis små, vilket bara ledde till att kvinnan tillfälligt blev väldigt trött.

Även om misstaget inte ledde till någon allvarlig skada, bedöms det inträffade kunnat få värre följder kombinerat med andra läkemedel eller doser. Händelsen har utretts och åtgärder kommer göras för att förhindra att något liknande ska kunna hända igen.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2017-06-30 13:16:23 av Emma Karlsson

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90