Lex Maria om felbehandling vid alkoholförgiftning

2017-01-04

Landstinget Blekinge lex Maria-anmäler en händelse i samband med ett ambulansuppdrag under hösten 2016. Ambulansen hade kallats till en man i 50-årsåldern som var kraftigt påverkad av alkohol. Han ville inte följa med ambulansen till Blekingesjukhuset och fick då i stället dricka mindre mängd aktivt kol.

Den typen av behandling ska inte ges vid alkoholförgiftning och när den ges bör patienten vara under övervakning, vilket inte skedde här. Några timmar senare blev patienten sämre och ambulans tillkallades igen. Nu gick mannen med på att föras till sjukhuset. Efter övervakning på sjukhuset återhämtade han sig och kunde skrivas ut. Bedömningen är att agerandet vid den första ambulanskontakten inte följde de rutiner som finns, vilket ledde till en risk för vårdskada.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2017-01-04 12:17:56 av Jens Lindell

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Jens Lindell Jens Lindell Kommunikatör Kommunikationsenheten 0455-73 40 18