Lex Maria om felaktig medicinering

2017-12-04

Landstinget Blekinge anmäler en händelse med felaktig medicinering till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

Händelsen inträffade i samband med att en äldre patient med en propp i benet fick blodförtunnande behandling. Läkarna uppmärksammade inte att hen redan hade ett sådant läkemedel som dessutom är förknippat med en ökad risk för magblödning. När patienten avlider 2 månader senare anses magblödning ha varit en starkt bidragande orsak.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2017-12-04 11:54:19 av Emma Karlsson

Kontakt för journalister

Stefan Persson Stefan Persson Chefläkare Primärvården 0455-73 54 16 och 0734-47 10 20
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90