Lex Maria om felaktig handläggning

2017-11-20

Landstinget Blekinge anmäler handläggningen av en ambulanstransport till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria. Ambulansen kallades ut för bedömning av en man i 50-årsåldern som hade blivit misshandlad.

Patienten bedömdes kunna åka taxi till sjukhuset. De skador han uppvisade borde, enligt de instruktioner som finns, inneburit att han skulle fått följa med ambulansen. Patientens tillstånd förvärrades inte under taxifärden och hans skador kunde tas om hand på sjukhuset. Händelsen, som bedöms ha utgjort en risk för allvarlig vårdskada, har blivit utredd och utbildningsinsatser planeras.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2017-11-20 11:37:12 av Emma Karlsson

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90