Lex Maria om fall ur säng

2017-09-01

Landstinget Blekinge anmäler till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria en händelse när en kvinna i 80-årsåldern föll ur sin patientsäng.

Kvinnan vårdades nu under sommaren för ett tillstånd som begränsade hennes rörlighet. Hon låg i en sjukhussäng med så kallade grindar. Troligen på grund av att spärren till grinden inte fungerat fullt ut och inte heller kontrollerats, så kunde grinden fällas ner och kvinnan föll ur sängen. Hon fick inga synliga skador och inte heller röntgenundersökning kunde påvisa några skador.

Händelsen bedöms som en risk för vårdskada och har därför utretts och anmäls nu till Ivo.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2017-09-01 11:40:12 av Emma Karlsson

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90