Lex Maria om bristande tillsyn

2017-09-28

Landstinget Blekinge gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria med anledning av brister i tillsynen av en nål för att tillföra läkemedel. Patienten, en kvinna i 70-årsåldern, vårdades under sommaren för en infektion och hade då fått en så kallad perifer venkateter i sitt ena armveck.

Trots patientens påpekanden om obehag och smärta från nålen, så infekterades insticksstället och det gav upphov till både proppbildning i armen och spridning av bakterier i blodbanan. Patienten fick behandling mot detta, men vårdtiden förlängdes och hon drabbades av både värk, smärta och stor oro.

Händelsen bedöms som en allvarlig vårdskada med brister i kontrollen av nålen. Nya rutiner har införts på avdelningen. Utredningen med föreslagna rutinförändringar skickas nu till Ivo som en anmälan enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2017-09-28 12:55:31 av Emma Karlsson

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90