Lex Maria-anmälan om för sen ögoninjektion

2017-07-20

Landstinget Blekinge anmäler till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) handläggningen av en behandling med ögoninjektioner. Patienten bokades med för långa intervall mellan planerade behandlingar. Händelsen anmäls av Landstinget Blekinge enligt lex Maria.

Patienten, en man i 70-årsåldern, fick en blödning i sitt ena öga som kan bero på att behandlingen drog ut på tiden. Blödningen som drabbade mannen försämrar hans syn och den försämringen bedöms inte vara övergående. När försämringen konstaterats fick han sin planerade injektion. Enligt den behandlingsrutin som gäller skulle injektionen ha getts 10 dagar tidigare.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2017-07-20 12:44:30 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90