Lex Maria om försenad diagnos av lungcancer

2017-02-15

Landstinget Blekinge anmäler förseningen av en lungcancerdiagnos till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

En äldre man besökte sin vårdcentral på ett rutinbesök. Man noterade avvikande prover och gjorde en röntgenundersökning som antydde allvarlig sjukdom. Remiss för utredning planerades, men på grund av otydligheter i röntgensvaret och i gällande rutin samt kommunikationssvårigheter med den enhet som var tänkt att ta emot remissen försenades diagnosen i drygt två och en halv månad.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2017-02-15 11:50:29 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Stefan Persson Stefan Persson Chefläkare Primärvården 0455-73 54 16 och 0734-47 10 20
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90