Lex Maria-anmälan om försenad diagnos av fotfraktur

2017-02-02

Trots att foten inte blev bättre och upprepade kontakter med vårdcentralen dröjde det sex veckor innan en patient fick sin skadade fot röntgad. Landstinget Blekinge anmäler nu det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Patienten sökte hjälp hos sin vårdcentral efter att ha kommit i kläm med foten i en trafikolycka. Det bedömdes då inte föreligga någon fraktur. Efter sex veckor och upprepade kontakter med vårdcentralen röntgades foten. Undersökningen visade en fraktur som opererades, men den försenade diagnosen försämrar läkningsmöjligheten och prognosen. Landstinget Blekinge anmäler nu händelsen enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2017-02-02 13:07:07 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Stefan Persson Stefan Persson Chefläkare Primärvården 0455-73 54 16 och 0734-47 10 20
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90