En allvarlig felöversättning anmäls enligt Lex Maria

2017-02-07

En felöversättning och språkproblem ledde till att patienten fick helt fel uppfattning om ordinationen av insulin. Det bedöms ha utgjort en risk för allvarlig vårdskada och anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

En gravid kvinna som inte pratar svenska hade fått tid för behandling av sitt allt för höga sockervärde. Hon ordinerades insulin och med hjälp av en förbeställd telefontolk förklarades hur mycket insulin hon skulle ge sig själv med de förfyllda sprutor hon fick. När tolken översatte blev det fel och patienten uppfattade att hon skulle ta allt som fanns i sprutan en gång om dagen.

Dosen blev på så sätt mer än 30 gånger större än vad det var tänkt. Kvinnan mådde inte bra och sökte själv åter sjukvården efter fyra dagar. Hon blev då omhändertagen, kontrollerad och övervakad, och är återställd efter en natt på sjukhuset. Även barnet hon bär på kontrollerades och mår väl. Felöversättningen medförde att kvinnan utsattes för en allvarlig risk och anmäls därför enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2017-02-07 12:41:59 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90