Lex Maria-anmälan om feldiagnostisering

2017-02-07

Landstinget Blekinge anmäler en feldiagnosticering av en cancersjukdom till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Sedan många år tillbaka besvärades en kvinna i 50-årsåldern av hemorrojder. Sommaren 2016 sökte hon sjukvården med fler symtom i form av blödningar från ändtarmen och bukbesvär. Hon blev undersökt och man fann förändringar i ändtarmen som uppfattades som hemorrojder. Hon fick en operationstid några veckor senare och läkaren som nu undersöker kvinnan ser direkt att det inte rör sig om bara hemorrojder.

Vidare undersökning bekräftade misstanken om cancer och behandling påbörjades. Bedömningen är att misstanke om cancerdiagnos borde ställts redan vid första undersökningstillfället och fördröjningen anmäls därför enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2017-02-07 12:41:41 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90