Lex Maria om handläggning av nydebuterad diabetes

2017-02-23

Landstinget Blekinge anmäler handläggningen av en nydebuterad diabetes till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

En patient sökte hjälp på sin vårdcentral med symtom på diabetes. Kontrollen visade värden som borde ha föranlett akuta åtgärder, men patienten skickades hem med tabletter och planerad uppföljning efter sex veckor. Patienten fick tre veckor senare remitteras akut till medicinkliniken.

Anmäls för att lära av misstagen
Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2017-02-23 13:03:08 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Stefan Persson Stefan Persson Chefläkare Primärvården 0455-73 54 16 och 0734-47 10 20
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90