Lex Maria om fördröjd cancerbehandling

2017-03-09

Landstinget Blekinge anmäler en fördröjning av cancerbehandling till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria. Utredningen utfördes vid flera olika sjukhus i södra Sverige och det fanns brister i kommunikationen mellan sjukhusen.

Utredningen rörde en man i 70-årsåldern. Han var tidigare opererad för cancer, och hade nu fått tillbaka den. Han undersöktes i Växjö där man fann en körtel som behövde utredas ytterligare. Mannen remitterades då till Skånes Universitetsjukhus. Utredningen där drog ut på tiden och under väntetiden följdes hans cancersjukdom inte upp.

När patienten tog kontakt och undrade kring sin cancer hade den vuxit till sig och man tvingades till en annan behandling än den man ursprungligen tänkt använda. Bedömningen är att fördröjningen kunde ha undvikits och har medfört en allvarlig vårdskada för patienten varför det inträffade anmäls till IVO.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2017-03-09 12:50:21 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90