Lex Maria-anmälan om en missbedömning av cancer

2017-05-16

Landstinget Blekinge gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria rörande bedömning och utredning av en spridd cancersjukdom.

En kvinna i 40-årsåldern som tidigare behandlats på annat sjukhus för bröstcancer sökte vård med en nytillkommen mjuk knöl i hårbotten och senare synförändringar. På grund av oro sökte hon flera gånger inom kort tid. Den nytillkomna förändringen uppfattades som en godartad underhudsförändring. När prov togs sex veckor efter första kontakten visade det sig vara en spridning av hennes tidigare cancer som förklarade både knölen och synförändringarna.

Kvinnan har senare blivit opererad och behandlad för de upptäckta dottersvulsterna.

Denna form av spridning är ovanlig och det är troligt att det fortsatta förloppet inte påtagligt påverkats av fördröjningen. Bedömningen är att den ändå utgjorde en vårdskada och medförde en påfrestande oro för kvinnan varför en anmälan görs till Inspektionen för vård och omsorg.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2017-05-16 13:20:31 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90