Lex Maria-anmälan om lång väntan på akuten

2017-02-16

Landstinget Blekinge gör en lex Maria-anmälan med anledning av en händelse då en kvinna av oklar andledning fick vänta länge på sin lärkarundersökning.

I somras kom en kvinna i 70-årsåldern till akutmotmottagningen i Karlskrona. Medan hon väntade på läkare uppfattades hennes tillstånd ha blivit mindre akut och väntan drog ut på tiden.

Kvinnan visade sig ha en allvarlig bukåkomma och opererades senare samma dygn. Efter operationen försämrades hennes tillstånd och kvinnan avled senare. Troligen hade väntan som uppstod på akutmottagingen inte någon avgörande inverkan på det fortsatta förloppet.

Oklarheter finns dock kring varför det drog ut på tiden på akutmottagningen och varför hon ansågs kunna vänta. Händelsen anmäls nu av Landstinget Blekinge till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2017-02-16 13:45:57 av Oscar Larsson

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90