Lex Maria om fel andningsventil

2017-03-03

Landstinget Blekinge anmäler en händelse med ett akut stopp i en andningskanyl till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

Händelsen drabbade en svårt sjuk kvinna i 80-årsåldern som fått hjälp med andningen i form av en operation på halsen med plats för en trakealkanyl (ett rör in i luftstrupen). När kanylen sköttes om och rengjordes sattes fel slags ventil på plats efteråt. Sammanblandningen av ventil gjorde att kvinnan inte kunde andas fritt. Andningsstoppet upptäcktes direkt, men man fick tillkalla hjälp för att avhjälpa problemet så att kvinnan åter kunde andas fritt. Det inträffade bedöms ha utgjort en risk för allvarlig vårdskada varför det nu anmäls.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2017-03-03 13:17:14 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90