Lex Maria 2017

 • Lex Maria om felprogrammerade pumpar

  2017-09-28 Lex Maria

  I samband med cellgiftsbehandling fick två patienter vid Blekingesjukhuset i augusti sin medicin i pumpar som gick för långsamt. Båda patienterna fick pumpar som var inställda på halva hastigheten jämfört med vad som var tänkt. När de ko...

 • Lex Maria om bristande tillsyn

  2017-09-28 Lex Maria

  Landstinget Blekinge gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria med anledning av brister i tillsynen av en nål för att tillföra läkemedel. Patienten, en kvinna i 70-årsåldern, vårdades under sommaren för ...

 • Lex Maria om försenad diagnos av ändtarmscancer

  2017-09-20 Lex Maria

  Landstinget Blekinge anmäler försenad diagnos av ändtarmscancer till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

 • Lex Maria om fall ur säng

  2017-09-01 Lex Maria

  Landstinget Blekinge anmäler till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria en händelse när en kvinna i 80-årsåldern föll ur sin patientsäng.

 • Lex Maria om felaktigt transportsätt

  2017-09-01 Lex Maria

  Landstinget Blekinge gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria med anledning av ett beslut kring sjuktransport till Blekingesjukhuset. Händelsen inträffade i samband med att ambulans tillkallats till en ...

Senast uppdaterad 2017-12-27 09:42:47 av Sverker Berggren