Lex Maria 2017

 • Lex Maria-anmälan om lång väntan på akuten

  2017-02-16 Lex Maria

  Landstinget Blekinge gör en lex Maria-anmälan med anledning av en händelse då en kvinna av oklar andledning fick vänta länge på sin lärkarundersökning.

 • Lex Maria om försenad diagnos av lungcancer

  2017-02-15 Lex Maria

  Landstinget Blekinge anmäler förseningen av en lungcancerdiagnos till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

 • En allvarlig felöversättning anmäls enligt Lex Maria

  2017-02-07 Lex Maria

  En felöversättning och språkproblem ledde till att patienten fick helt fel uppfattning om ordinationen av insulin. Det bedöms ha utgjort en risk för allvarlig vårdskada och anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt...

 • Lex Maria-anmälan om feldiagnostisering

  2017-02-07 Lex Maria

  Landstinget Blekinge anmäler en feldiagnosticering av en cancersjukdom till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

 • Lex Maria-anmälan om försenad diagnos av fotfraktur

  2017-02-02 Lex Maria

  Trots att foten inte blev bättre och upprepade kontakter med vårdcentralen dröjde det sex veckor innan en patient fick sin skadade fot röntgad. Landstinget Blekinge anmäler nu det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Senast uppdaterad 2017-12-27 09:42:47 av Sverker Berggren