2017

 • Lex Maria om röntgen av fel patient

  2017-12-13 Lex Maria

  Fel patient transporterades till röntgen. Personalen genomförde en röntgenundersökning med kontrastmedel, som kunde varit allvarligt för den aktuella patienten. Misstaget berodde på att personalen inte genomförde en kontroll av patienten...

 • Ny väg till hälsa och arbete för nyanlända

  2017-12-13 Nyhet, Pressmeddelande

  Akademiker med utländsk bakgrund utbildas till välbefinnandecoacher. De ska sedan hjälpa nyanlända som står långt från arbetsmarknaden till bättre hälsa och bättre förutsättningar att få ett arbete. Metoden är ett nytt sätt att arbeta so...

 • Bemötandet i vården ska bli bättre

  2017-12-11 Nyhet

  Landstinget Blekinge ska bli bättre på att bemöta alla patienter, oavsett kön, sexuell läggning, social status, etnicitet eller ålder. Det är avsikten med ett beslut som landstingsstyrelsen fattade vid sitt senaste sammanträde, den 11 de...

 • Nu utbildas välbefinnandecoacher

  2017-12-11 Pressinbjudan

  Akademiker med utländsk bakgrund utbildas till välbefinnandecoacher. De ska sedan hjälpa nyanlända som står långt från arbetsmarknaden att må bättre och öka sina möjligheter att få ett arbete. Det är en ny metod som kan komma att bli en ...

 • Lex Maria om fördröjd handläggning

  2017-12-07 Lex Maria

  Landstinget Blekinge anmäler en fördröjd handläggning till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria. Det gäller en patient som med symtom som talade för en propp i hjärnan sökte hjälp på sin vårdcentral och blev remitterad...

Senast uppdaterad 2017-12-27 09:42:04 av Sverker Berggren