Satsning på föräldrastöd till nyanlända

2016-09-23

Föräldrar som kommer till ett nytt land står inför en rad utmaningar, det är mycket i det nya landet som är okänt. Rädda Barnen, Karlskrona kommun och Landstinget Blekinge startar därför en treårig satsning för att tillsammans stötta nyanlända föräldrar i deras föräldraskap.

På sikt är målet att minska utanförskap och främja en mer jämlik hälsa bland barn och unga i Blekinge. Föräldrastödet vänder sig till nyanlända föräldrar i vissa bostadsområden i Karlskrona, får satsningen positiv effekt skall den spridas till övriga kommuner.

Utöver Rädda Barnen medverkar från landstinget barnahälsovården och mödrahälsovården, kommunens aktörer är framförallt socialförvaltningen och elevhälsan. Dessutom deltar Studiefrämjandet. Landstinget Blekinge har beviljat nära 2 miljoner kronor ur den sociala investeringsfonden till satsningen.

På måndag hålls ett uppstartsmöte och media är efter detta välkomna att träffa de olika deltagarna för att få veta mer om innehållet i satsningen.

Tid: Måndagen den 26 september klockan 11.30

Plats: Konferensrum i Karlskronahems lokaler på Kungsmarksplan 4

Senast uppdaterad 2016-09-23 13:29:32 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90