Vaccination skyddar de mest utsatta från influensan

2016-10-27

Den 9 november drar vaccinationen mot årets säsongsinfluensa igång. Då får ålderspensionärer och gravida möjlighet att vaccinera sig gratis på den vårdcentral de tillhör.
– Dessa grupper kan drabbas extra hårt av influensan och bör därför se till att vaccinera sig, säger Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare i Landstinget Blekinge.

När hösten är i antågande kryper också influensasäsongen allt närmare. Innan de första influensafallen gör sig kända startar länets vårdcentraler sin årliga vaccination. Alla vårdcentraler som ingår i Hälsoval Blekinge erbjuder vaccinet, som skyddar mot tre olika influensavirus. Vaccination är det bästa sättet att minska risken för att drabbas av allvarlig sjukdom av influensaviruset – något som i värsta fall också kan leda till död.

Senaste influensan var svår

Influensa är inte farlig för de allra flesta, men äldre och gravida är två av de riskgrupper som är särskilt utsatta. Trots det är vaccinationstäckningen bland pensionärer fortfarande relativt låg. Bara 55 procent av de över 65 år vaccinerade sig under förra årets influensasäsong.
– Jag hoppas verkligen att våra äldre tar tillvara på möjligheten att vaccinera sig kostnadsfritt på sin vårdcentral eftersom de är särskilt utsatta, säger Stefan Persson, chefläkare i primärvården.
Fjolårets influensa var något tuffare än de senaste åren. Bland annat var det fler unga som blev allvarligt sjuka och ovanligt många fall krävde intensivvård.
– Därför är det viktigt att även övriga riskgrupper vaccinerar sig oavsett ålder, menar Bengt Wittesjö.

Fokus på gravida

Den här gången lägger landstinget lite extra fokus på att nå ut med informationen till de som väntar barn.
– Gravida brukar inte vaccinera sig i någon större utsträckning, och är kanske lite tveksamma till att ta läkemedel överhuvudtaget. Därför är det viktigt att de får reda på att vaccinet är ofarligt och att man skyddar inte bara sig själv utan även det nyfödda barnet, säger Bengt Wittesjö.

Satsar också på personalen

I år uppmuntras också de landstingsanställda som jobbar nära patienter att vaccinera sig. Det är gratis, och för att underlätta för personalen kommer landstingshälsan att sköta vaccineringen på utvalda tidpunkter i anslutning till de större arbetsplatserna.
– Att personalen vaccinerar sig skyddar inte bara patienterna från att smittas av oss i vården, det skyddar även oss från att smittas av patienterna. Vintertid när vården redan tyngs av sjukskrivningar är det guld värt om våra anställda har lite extra skydd, säger Bengt Wittesjö.

Fakta: Riskgrupper

Personer över 65 år, personer som tillhör medicinska riskgrupper och gravida rekommenderas vaccination. Riskgrupperna är vuxna och barn över 6 månader:
• personer med kronisk hjärtsjukdom
• personer med kronisk lungsjukdom, som KOL och svår astma
• personer med kronisk lever- eller njursvikt
• personer med uttalad fetma eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
• personer med kraftigt nedsatt infektionsförsvar på grund av sjukdom eller medicinering
• personer med diabetes
• barn med flerfunktionshinder
• personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
• gravida i de två sista tredjedelarna av graviditeten.

Senast uppdaterad 2016-11-02 10:33:40 av Sverker Berggren

Kontakt för journalister

Bengt Wittesjö Bengt Wittesjö Smittskyddsläkare och hygienöverläkare Blekingesjukhuset 0455-73 44 29 och 0734-47 10 45
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90