Utvecklingen av akutsjukvården i västra Blekinge fortsätter

2016-07-14

Blekingesjukhuset fortsätter utveckla nya arbetssätt för akutsjukvården i västra Blekinge, trots att Förvaltningsrätten upphävt sjukhusnämndens tidigare beslut i frågan. Rättens motivering var att landstingsfullmäktige borde tagit beslutet.
- Landstingsfullmäktige har ju också fattat beslut om hur akutsjukvården ska bedrivas i framtiden vilket gör att vi kan gå vidare med planerna, säger förvaltningschefen Lars Almroth.

Nämnden för Blekingesjukhuset får nu behandla frågan igen eftersom Förvaltningsrätten upphävt det beslut som nämnden tog i februari. Beslutet handlade om flera åtgärder för att utveckla närsjukvården i västra Blekinge, med avancerad sjukvård i hemmet, specialiserad rehabilitering i hemmet och inrättande av en akutvårdsavdelning i Karlshamn. Samtidigt innebar det att dagakutmottagningen i Karlshamn stängs, varför ett par personer överklagade beslutet till Förvaltningsrätten. Rättens motivering till att upphäva beslutet var att organisationsförändringar är av sådan principiell beskaffenhet att de borde behandlas av landstingsfullmäktige.

- Men vi har ett beslut i landstingsfullmäktige om att genomföra de här förändringarna så nu tar vi frågan vidare därifrån, säger landstingsdirektör Peter Lilja.

Landstingsfullmäktiges beslut

Landstingsfullmäktige beslöt i april att godkänna programplanen för framtidens hälso- och sjukvård. Den säger bland annat att viss vård ska koncentreras till sjukhusanläggningen i Karlshamn och viss vård till sjukhusanläggningen i Karlskrona. Där står också att vård som kräver akutsjukhusets resurser ska koncentreras till Karlskrona. Fullmäktige gav berörda nämnder i uppdrag att ta initiativ och fatta de beslut som krävs för att genomföra planen.

- Det betyder att vi har fått i uppdrag av landstingsfullmäktige att genomföra de olika delarna i programplanen. Nu kommer jag att lägga fram förslag på hur vi ska göra det till nämnden för Blekingesjukhuset, säger förvaltningschefen för Blekingesjukhuset Lars Almroth.

Nämnden för Blekingesjukhuset har kallats till ett extra sammanträde den 8 augusti för att behandla frågan om akutverksamheten i västra Blekinge.

- Jag hoppas att vi kan fortsätta utveckla akutsjukvården i västra Blekinge och jag räknar med att vi ska kunna hålla tidplanen, säger Lars Almroth.

Senast uppdaterad 2016-07-14 08:38:26 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Lars Almroth Lars Almroth Förvaltningschef Blekingesjukhuset 0455-73 45 00 och 0734-47 11 01
Peter Lilja Peter Lilja Landstingsdirektör Landstinget Blekinge 0455-73 40 00 och 0734-47 10 00
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90