Unik rehabiliteringsträdgård invigd i Sölvesborg

2016-05-25

I dag invigdes Sveriges första rehabiliteringsträdgård för vuxenpsykiatrisk behandlingsverksamhet i Sölvesborg.

Här kommer patienter, behandlande personal och trädgårdsmästaren att tillsammans följa naturens skiftningar, växtkraft och sinnlighet. Rehabiliteringsträdgården kommer att vara en plats för trädgårdsterapi, men den erbjuder också platser för samtal och reflektion.

Rehabiliteringsträdgården finns på innergården till Sölvesborgs vårdcentral och vuxenpsykiatriska mottganingen.

– Den är unik i Sverige, säger Karin Magnusson, verksamhetschef.

Skånsk förebild

Rehabiliteringsträdgården i Sölvesborg är den första som används som en del av den aktiva behandlingen inom psykiatrin. Förebilden är Alnarps rehabiliteringsträdgård i Skåne. Den metod som där har använts för att hjälpa patienter med bland annat utmattningstillstånd och stroke införs nu inom psykiatrin i Blekinge.

Odling och omvårdnad är grunden i trädgårdsterapin. Genom att odla och omvårda väcks positiva upplevelser och patienter stimuleras att använda sinnen som varit understimulerade på grund av sjukdom.

– Omvårdnaden väcker tankar om att människan, det vill säga odlaren, också behöver omvårdnad. Det startar en positiv spiral där naturens egen cykel visar patienten att förändring och återhämtning faktiskt är möjlig. Det här är en metod som forskning har visat ger goda resultat, säger Karin Magnusson.

Olika rum

Trädgården är uppdelad i olika rum, som alla fyller olika syften. Här finns vilda, rofyllda och öppna rum, med inslag av vatten, eld och jord. En liten kulle ska ge överblick. Växthuset förlänger odlingssäsongen men har också en insynsskyddad del för samtal.

Under uppbyggnadsfasen har trädgården främst använts för patienter med alla typer av diagnoser i mellanvårdens dagpsykiatri. När trädgården nu är så pass färdig att den kunnat invigas ska den användas av fler patienter. Den är ett sätt att komplettera traditionell behandling, men också att flytta ut vanlig samtalsterapi till en mer stimulerande miljö. Än så länge är det bara pyskiatrin i västra Blekinge som har tillgång till trädgården, men tanken är att patienter även i östra Blekinge ska kunna få remissbesök hit.

Livskraft

– När vi mår psykiskt dåligt tappar vi i livskraft. Med hjälp av naturens inneboende livskraft vill vi hjälpa patienterna att hitta sin egen igen, säger Lotta Persson, rehabiliteringsträdgårdens egen trädgårdsmästare.

Senast uppdaterad 2016-05-25 15:23:30 av Sverker Berggren

Kontakt för journalister

Karin Magnusson Verksamhetschef Vuxenpsykiatrin i västra Blekinge 0456-73 12 27, 0734-47 17 06
Jens Lindell Jens Lindell Kommunikatör Kommunikationsenheten 0455-73 40 18