Blekingesjukhuset bra på att motverka trycksår

2016-05-10

Blekingesjukhuset är Sveriges fjärde bästa sjukhus när det gäller trycksår. Årets nationella trycksårsmätning visade att 10,5 % av Blekingesjukhusets patienter hade trycksår, då var nästan hälften av dessa av den lättaste graden då huden är missfärgad men fortfarande hel. Och drygt hälften av trycksåren hade patienterna fått innan de kom till sjukhuset. 

Anledningen till det fina resultatet är vårdpersonalens arbete med att riskbedöma patienter och att ge riskpatienterna trycksårsförebyggande åtgärder.

- Vi har arbetat med förebyggande åtgärder i flera år och det är glädjande att se att det ger resultat. Det ger oss kraft att forsätta, säger chefssjuksköterskan Suzana Selan.

Mätningen visar också att Blekingesjukhusets patienter var sjukare än riksgenomsnittet, så kallade riskpatienter, som har svårare att röra sig och därmed större risk för att drabbas av trycksår. Men färre av Blekinges riskpatienter (30,2 %) drabbades av trycksår än riksgenomsnittet (37,0 %).

- Vi gör alltid en riskbedömning av alla patienter som är 65 år eller äldre, men det stannar inte där utan vi sätter också in åtgärder grundade på bedömningen, förklarar Suzana Selan.

Vidtar åtgärder

Åtgärderna kan handla om förebyggande eller behandlande madrasser, tryckreducerande sittdynor eller hälavlastning. Men personalen planerar också in schemalagda lägesändringar, både för sittande och liggande patienter, då de hjälper patienterna att skifta ställning för att ändra belastningen på kroppen. Det här har gjort att andelen riskpatienter med trycksår har minskat i Blekinge.

- Jag är stolt över medarbetarna på Blekingesjukhuset som arbetar så bra med denna och andra viktiga kvalitetsfrågor. Det är ingen slump att man två år i rad hamnar bland de bästa i Sverige, utan ett resultat av målmedvetet och långsiktigt arbete, säger förvaltningschefen för Blekingesjukhuset Lars Almroth.

-----------------
Nationella trycksårsmätningen görs varje vår av landsting och regioner tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, SKL. Syftet med trycksårsmätningen är att resultaten ska användas i det systematiska förbättringsarbetet. 2016 gjordes mätningen under vecka 10.

Senast uppdaterad 2016-05-10 11:27:14 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Lars Almroth Lars Almroth Hälso- och sjukvårdsdirektör Blekingesjukhuset 0455-73 45 00 och 0734-47 11 01
Suzana Selan Chefssjuksköterska Blekingesjukhuset 0455-73 41 17
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90