Landstingsstyrelsen sade ja till att stödja projektet Rökfritt Sverige 2025

2016-09-12

Landstingsstyrelsen ställde sig i dag positiv till att stödja det nationella projektet ”Rökfritt Sverige 2025.” Projektet syftar till att minska tobaksbruket och därmed förbättra folkhälsan.

Rökning beräknas vara den enskilt största riskfaktorn för sjukdom och död – och en betydande orsak till den ojämlika hälsan i samhället. Världshälsoorganisationen, WHO, och Förenta Nationerna, FN, har tagit fram en strategi för sina medlemsländer och vissa länder har tagit initiativ till ytterligare skärpning av strategin genom ett politiskt beslut om utfasning av rökningen – Rökfritt Sverige 2025.

Genom ett politiskt beslut definieras ett årtal då rökningen ska ha minskat så pass att den inte längre är ett dominerade folkhälsoproblem. År 2025 är målet att mindre än fem procent av Sveriges befolkning ska vara rökare. I Sverige finns i dag nästan en miljon dagligrökande vuxna och i Blekinge län har vi cirka 15 000 rökare.

Genom att ställa sig bakom strategin vill Landstinget Blekinge bland annat:

  • förhindra att kommande generationer utsätts för rökningens skadeeffekter
  • stödja principen att ett årtal ska preciseras då rökningen ska vara kraftigt begränsad
  • stödja en bred opinionsbildning för ett politiskt beslut med den inriktningen
  • vidareutveckla sitt eget pågående tobaksförebyggande arbete.

 Åtgärder för att minska underskott

Landstingsstyrelsen beslutade också att godkänna det ekonomiska resultatet för Landstinget Blekinge som visar på ett prognostiserat underskott på nästan 14 miljoner kronor för 2016.

Dock har landstinget inget negativt resultat med sig till kommande år som måste återställas. De förvaltningar som visar på störst underskott i förhållande till budget är primärvården som prognostiserar ett minus på 12,6 miljoner kronor och Blekingesjukhuset på nästan 80 miljoner kronor minus. Folktandvården och Samverkansnämnden redovisar positiva prognoser i förhållande till budget. För att minska underskottet kommer primärvården och nämnden för Blekingesjukhuset att få genomföra ytterligare åtgärder. Landstingsdirektör Peter Lilja fick också i uppdrag att ta fram förslag på hur personalkostnaderna ska minska. Delårsrapport och helårsbokslut för Landstinget Blekinge ska vidare till landstingsfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Senast uppdaterad 2016-09-12 13:43:59 av Malin Andersson

Kontakt för journalister

Monica Magnusson Monica Magnusson Ekonomidirektör Landstingsdirektörens stab 0455-73 40 28 och 0734-47 10 53
Peter Lilja Peter Lilja Landstingsdirektör Landstinget Blekinge 0455-73 40 00 och 0734-47 10 00
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90