Programplan godkänd

2016-03-29

Landstingsstyrelsen ställde sig i dag bakom programplanen för Framtidens hälso- och sjukvård. Planen skickades i februari på återremiss av landstingsfullmäktige och landstingsdirektören fick i uppdrag att komplettera den. Dagens beslut innebär att styrelsen godkänner förslaget att modernisera nuvarande sjukhusenheter i Karlshamn och Karlskrona.

Politikerna i landstingsstyrelsen hade inför dagens beslut begärt att landstingsdirektören skulle belysa vad det skulle kosta att i stället bygga ett enda Blekingesjukhus på annan ort. Underlaget till dagens beslut visar att ett nytt sjukhus på annan ort innebär högre investeringskostnader och därmed ökade finansiella kostnader. Totalt beräknas ett nytt sjukhus bli 1,7 miljarder kronor dyrare än alternativet att modernisera nuvarande sjukhusenheter.

Ny ekonomidirektör

Monica Magnusson utsågs i dag av landstingsstyrelsen till ny ekonomidirektör i Landstinget Blekinge. Hon ersätter Agneta Kalnins som ska gå i pension. Monica Magnusson har arbetat i Landstinget Blekinge som ekonom i olika befattningar sedan år 1998. Hon är ställföreträdande ekonomidirektör sedan september i fjol. Monica Magnusson tillräder som ekonomidirektör den 1 oktober.  

- Det är mycket glädjande att Monica Magnusson har tackat ja till uppdraget som ekonomidirektör. Monica har erfarenhet av att driva strategiskt arbete. Hon har också mycket goda kunskaper om landstinget, vilka utmaningar vi står inför och vad som krävs för att ha en långsiktigt stabil ekonomi, säger landstingsdirektören Peter Lilja.  

Landstingsstyrelsen förlängde i dag också direktörsuppdraget för personaldirektören Jonas Kullberg, som nu kommer att fortsätta vara personaldirektör till och med den 31 maj 2019.

Levnadsvanemottagning testas vid Blekingesjukhuset

Blekingesjukhuset fick i dag i uppdrag av landstingsstyrelsen att starta en levnadsvanemottagning på försök. Mottaningen ska vara en remissinstans i vården och stötta såväl Blekingesjukhuset som primärvården och psykiatrin och habiliteringen.

Pris för hållbar utveckling inrättas

Landstinget ska börja dela ut ett nytt pris för hållbar utveckling. Det är innebörden av ett av dagens styrelsebeslut, som innebär att det nuvarande miljö- och folkhälsopriset byter namn och får en mer tidsenlig inriktning. Hållbar utveckling handlar om att uppfylla människors behov i dag utan att begränsa kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Den årliga prissumman är max 40 000 konor till en eller flera pristagare. I första hand är det ideella insatser som belönas med priset, som delas ut av landstingsfullmäktige.

Årsredovisningen beslutad

Årsredovisningen för 2015, som i dag godkändes av landstingsstyrelsen.  visar att landstinget under 2015 nådde 14 av 36 målvärden. Flyktingsituationen och en ansträngd ekonomi bidrog till svårigheten att nå vissa av målen. Årsredovisningen visar också att landstinget nådde ett ekonomiskt plus på 2 miljoner kronor.

Slutgiltiga beslut av landstingsfullmäktige

Ärendena om årsredovisningen, priset för hållbar utveckling och programplanen för Framtidens hälso- och sjukvård ska fastställas av landstingsfullmäktige. De behandlas vid fullmäktigesammanträdet den 11 april.

Senast uppdaterad 2016-03-29 15:52:48 av Sverker Berggren