Positiv start för förändrad akutsjukvård i väst

2016-10-12

Den nya akutsjukvården har utvecklats väl efter stängningen av dagakutmottagningen på Blekingesjukhuset i Karlshamn. Den nyöppnade akutavdelningen på sjukhuset i Karlshamn, vårdcentraler och kringliggande akutmottagningar har kunnat ta hand om patienterna som tidigare kom till dagakutmottagningen. Det visar statistik från de första veckorna efter förändringen.

Bra start för den nya akutavdelningen

Den nya akutavdelningen är nu igång och har hittills tagit emot cirka 300 personer. Vid årsskiftet kommer den att vara öppen dygnet runt. Dessutom kommer så kallade mobila team att ingå i verksamheten.

- Vi har kommit väldigt långt på de veckor som vi haft öppet, men det finns fortfarande saker som vi behöver utveckla. Det har ibland blivit missförstånd kring nya rutiner, och vissa rutiner behöver justeras, men över lag har det fungerat bra, säger sjukhuschefen Lars Almroth.

Ungefär lika många patienter per dygn har lagts in i på sjukhuset i Karlshamn via den nya akutavdelningen som via den tidigare dagakutmottagningen. Färre personer än väntat har sökt akutvård på närliggande akutmottagningar i Karlskrona och Kristianstad. En månad efter dagakutmottagningens stängning har antalet patienter som sökt akutvård i Kristianstad ökat med cirka 2 personer per dygn, och antalet västblekingar som sökt akutvård i Karlskrona har ökat med cirka 4 personer per dygn.

Marginell inverkan på vårdcentralerna och 1177

Sedan akutavdelningen öppnade i september har besöken hos de offentliga vård- och jourcentralerna i västra Blekinge ökat något. Ökningen ligger dock inom den så kallade normalvariationen under ett år. Det innebär att skillnaden mellan före och efter stängningen av dagakutmottagningen är för liten för att dra några slutsatser.

- Även om det just nu inte går att se någon trend efter stängningen av dagakutmottagningen kommer vi att följa utvecklingen vecka för vecka, säger primärvårdens förvaltningschef Rosmarie Nilsson.

Sjukvårdsrådgivningen 1177 tog inledningsvis emot ett fåtal samtal från invånare som undrade hur de skulle söka vård. I övrigt har sjukvårdsrådgivningen 1177 inte påverkats

Första steget i utvecklingen av närsjukvården i länet

Nu fortsätter arbetet med att utveckla närsjukvården i Blekinge. Därför är det viktigt att det här första steget har fungerat väl.

- Våra medarbetare har gjort ett fantastiskt jobb. Det gäller både den vård de ger patienterna, men också själva införandet av akutavdelningen. Nästa år startar vi utvecklingen av närsjukvården i östra Blekinge, säger sjukhuschefen Lars Almroth.

Så här söker du vård:

  • Besök 1177.se eller ring 1177 för att få goda råd för egen vård.
  • Vänd dig till vårdcentralen när du har skadat dig eller inte mår bra. När vårdcentralen är stängd kan du söka vård på jourcentralen genom att ringa 1177.
  • Vänd dig till akutmottagningen om du har drabbats av svår sjukdom eller skadats allvarligt i en olycka. Nödnumret 112 finns om du själv eller någon i din närhet omedelbart behöver akutsjukvård.

Senast uppdaterad 2016-10-12 16:00:33 av Oscar Larsson

Kontakt för journalister

Lars Almroth Lars Almroth Hälso- och sjukvårdsdirektör Blekingesjukhuset 0455-73 45 00 och 0734-47 11 01
Ros-Marie Nilsson Ros-Marie Nilsson Förvaltningschef Primärvården 0455-73 54 18 och 0734-47 12 93