Peter Örn leder ny kommission för jämlik hälsa i Blekinge

2016-08-15

Landstingsstyrelsens arbetsutskott har idag utsett Blekingesonen Peter Örn till ordförande för kommission för jämlik hälsa i Blekinge. Peter har bland annat varit generalsekreterare för Svenska Röda Korset och lett Analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen.

- Jag har stort förtroende för Peter Örn och är mycket glad att vi lyckats engagera honom för detta uppdrag. Han har en lång erfarenhet av att leda offentliga utredningar och delegationer., säger landstingsstyrelsens ordförande Kalle Sandström (S).

Peter Örn är född i Karlskrona och har tidigare varit verkställande direktör för både Riksteatern och Sveriges Radio. Han har även varit ordförande för Migrationsverkets etiska råd och lett regeringens delegation för hållbara städer. Nu arbetar Peter Örn bland annat som författare och är ordförande för Blekinge Tekniska Högskola och sitter i styrelsen för SIDA.

- Det är med ödmjukhet och engagemang jag går in i uppdraget som ordförande för kommissionen för jämlik hälsa. Det är särskilt spännande för att jag har mina rötter i Blekinge. Jag hoppas att vi tillsammans i kommissionen ska kunna formulera förslag som är till nytta för medborgarna och Landstinget Blekinge. Och jag är övertygad om att vi kommer att kunna bygga vidare på det viktiga arbete som redan har gjorts när det gäller den framtida folkhälsan i länet., säger Peter Örn.

Övriga ledamöter i kommissionen kommer att utses inom kort.

Kommissionen för jämlik hälsa i Blekinge

Hälsoklyftor som går att påverka ska försvinna inom en generation. Det är målet för den nationella kommission för jämlik hälsa som regeringen tillsatte år 2015, ett mål som i sin tur bygger på en rapport från Världshälsoorganisationen, WHO.

Landstinget Blekinge följer nu det nationella exemplet och tar initiativ till en kommission med samma namn för Blekinge. I länet samarbetar redan landstinget och andra samhällsaktörer kring en gemensam folkhälsopolicy med mål om att skapa en jämlik hälsa. Tanken är att en kommission ska sätta ytterligare fokus på det arbetet.

Kommissionens arbete är att samla in, föreslå och testa förslag till åtgärder som kan bidra till minskade hälsoklyftor. Socioekonomiska förhållanden och genusperspektiv blir särskilt viktiga områden för kommissionen.

I december år 2017 ska kommissionen presentera förslag på åtgärder som kan bidra till att hälsoklyftorna i Blekinge minskar.

Senast uppdaterad 2016-08-15 12:34:40 av Oscar Larsson

Kontakt för journalister

Kalle Sandström Kalle Sandström Landstingsråd (S) 0455-73 40 57 0734-47 10 11
Peter Örn Peter Örn Ordförande Kommission för jämlik hälsa i Blekinge 070-378 50 10