Patientsäkerhetspriset 2016 tilldelas psykiatriska akut- och intensivvårdsavdelningen

2016-12-01

Psykiatriska akut- och intensivvårdsavdelningen i Karlskrona är årets pristagare av Landstinget Blekinges patientsäkerhetspris, som delades ut idag, torsdag, av landstingsdirektör Peter Lilja.

De får priset för att ha arbetat strukturerat och konsekvent med det nationella projektet ”Bättre vård mindre tvång”, vilket medfört att antalet tvångsåtgärder har minskat trots ökat patienttryck.

-  Projektets grundtanke är att vi genom bättre vård minskar antalet tvångsingripanden. Varje tvångsingripande är en risksituation för patienten och vårdskador kan uppkomma. Varje tvång är också en kränkning och upplevs av patienten som ett trauma. Vi vill minska dessa så kallade vårdorsakade trauman och förebygga vårdskador, säger Peter Valverius, chefläkare för psykiatri och habilitering vid Landstinget Blekinge, och en av dem som suttit med i juryn för patientsäkerhetspriset.

Det nationella projektet startade år 2010, och avslutades år 2014. Men psykiatriska akut- och intensivvårdsavdelningen i Karlskrona har fortsatt sitt arbete för att ge bättre vård med mindre tvång.

 En rad förbättringar

Avdelningen har arbetat med en rad förbättringar och utvecklingsarbeten under de senaste åren. Bland annat har den fysiska miljön blivit bättre genom att man har skapat mer utrymme på avdelningen och så kallade ”andningshål” där patienterna kan få lugn och ro. Till våren planeras även en ny uteplats.

-  Personalen har också utbildats i alternativa behandlingsmetoder, exempelvis massage och akupunktur, vi har arbetat med att göra riskanalyser och upprätta handlingsplaner och så har vi blivit bättre på att ha uppföljande samtal efter tvångsåtgärder. Samtalet ska ske inom fyra dagar efter tvångsåtgärd, säger Torbjörn Lindberg, avdelningschef på psykiatriska akut- och intensivvårdsavdelningen i Karlskrona.

 Men tvångsåtgärder såsom bältesläggning och injektioner har minskat rejält på avdelningen. En orsak till minskningen är att avdelningen har en väldigt närvarande personal som har gjort att avdelningen har kunnat förebygga och inte behövt ta till tvångsåtgärder på samma sätt som förr.

-  Tvångsåtgärderna har minskat betydligt det senaste året, fortsätter Torbjörn Lindberg.

 Chefläkare Peter Valverius tycker att det är mycket glädjande och upplyftande att avdelningen har fortsatt sitt arbete långt efter projekttidens slut.

-  De har arbetat strukturerat och konsekvent med de tankegångar som projektet hade. Detta har nu gett resultat, säger han.

 Trygga en patientsäker vård

Syftet med patientsäkerhetspriset är att stödja och uppmuntra arbetsplatser i landstinget som bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för att trygga en god och patientsäker vård. Priset är på 20 000 kronor plus 200 kronor för varje tillsvidareanställd medarbetare och pengarna ska gå till åtgärder som främjar personalen.

 Tidigare vinnare av patientsäkerhetspriset är: Avdelning 58, stroke- och rehabavdelning, vid Blekingesjukhuset i Karlskrona (år 2012) Tullgårdens vårdcentral (år 2013) Centraloperation i Karlshamn (2014) och Kallinge vårdcentral (år 2015).

Senast uppdaterad 2016-12-01 09:47:03 av Malin Andersson

Kontakt för journalister

Peter Valverius Peter Valverius Chefläkare Psykiatrin och habiliteringen 0455-73 60 24 och 0734-47 16 25