Landstingsstyrelsen sade ja till plan för akutsjukvården

2016-08-29

Landstingsstyrelsen ställde sig i dag bakom den plan för akutsjukvården och närsjukvården i Blekinge som bland annat innebär en stängning av dagakutmottagningen i Karlshamn. Dagens beslut innebär också att styrelsen föreslår landstingsfullmäktiges ordförande att kalla till ett extra möte för att slutgiltigt fastställa planen.

Dagens beslut i sammanfattning:

  • Dagakutmottagningen och övervakningsavdelningen vid Blekingesjukhuset i Karlshamn stängs.
  • En akutvårdavdelning med möjlighet till direktinläggning dygnet tunt öppnas.
  • Avancerad sjukvård i hemmet införs successivt i Blekinge. Avancerad sjukvård i hemmet är en vårdform där sjukhusvård bedrivs i patientens hem eller särskilt boende.
  • Specialiserad rehabilitering i hemmet införs, inledningsvis för patienter som har drabbats av en stroke.
  • Jourcentralen för västra Blekinge förlänger sina öppettider två timmar på kvällstid och har därmed öppet till klockan 23. De nya öppettiderna gäller till och med februari 2017 och ska därefter utvärderas.
  • Brunnsgårdens vårdcentral och Samaritens vårdcentral i Karlshamn inför så kallad drop in-mottagning dagtid.

Landstingsfullmäktige kommer att hålla sitt extra sammanträde den 5 september.

Senast uppdaterad 2016-08-29 15:14:12 av Jens Lindell