Landstinget gör satsning på psykisk hälsa

2016-05-16

Psykiatrin i Landstinget Blekinge ska tillsammans med länets kommuner analysera den psykiska hälsan och ta fram en handlingsplan för bättre psykisk hälsa. Landstingsstyrelsen godkände i dag att psykiatrin tar del av de statsbidrag som finns för satsningar inom området. 

Pengarna, sammanlagt drygt sju miljoner koronor, ska även gå till att genomföra aktiviteter tillsammans med primärvården, aktiviteter som ska främja psykisk hälsa för unga i Blekinge.

Utökad satsning på snabbspår

Landstinget utökar nu arbetet med snabbspår till att även omfatta utbildning i sjukvårdssvenska och språkpraktik. Satsningen vänder sig till asylsökande och nyanlända med hälso- och sjukvårdskompetens. Syftet är att ta tillvara på kompetens som kommer till Blekinge. Landstingsstyrelsen godkände i dag finansieringen av Snabbspår för i år, en kostnad på totalt 1,4 miljoner kronor.

Tidig prognos pekar mot plus

Landstinget går mot ett ekonomiskt resultat på plus 25 miljoner kronor i år, vilket är 2,9 miljoner bättre än budget. Det visar den senaste ekonomiska prognosen, som godkändes vid dagens styrelsesammanträde.

Investeringar beviljades

Landstingsstyrelsen har i dag också beviljat ett antal investeringar som främst berör Blekingesjukhuset. Bland annat kommer ortopedtekniska avdelningen i Karlskrona att byggas om. För att beslutet ska gälla måste även de berörda politiska nämnderna i landstinget godkänna investeringarna.

Fler med funktionsnedsättning ska få arbete

Landstinget ska föreslå åtgärder som gör det möjligt för fler personer med funktionsnedsättning att få arbete i landstinget. Detta enligt ytterligare ett beslut av landstingsstyrelsen i dag. Slutgiltigt beslut i ärendet fattas av landstingsfullmäktige.

Senast uppdaterad 2016-05-16 14:47:37 av Jens Lindell