Landstinget Blekinge rankad fyra som jämställd arbetsgivare

2016-09-07

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har för första gången presenterat öppna jämförelser gällande jämställdhet i kommuner och landsting. Landstinget Blekinge placerar sig på fjärde plats i jämförelsen av landsting och regioner som arbetsgivare.

Jämförelsen av landsting och regioner som arbetsgivare gäller arbetsvillkoren och omfattar andelen kvinnor av samtliga anställda, kvinnors och mäns sjukfrånvaro, lönegapet mellan kvinnor och män samt andelen heltidsanställda kvinnor och män. När detta vägs samman till en totalrankning placerar sig Landstinget Blekinge på fjärde plats bland Sveriges landsting och regioner. Särskilt bra resultat får Blekinge med små skillnader mellan kvinnor och män när det gäller sjukfrånvaro och lön.

- Vi har arbetat mycket med lönekartläggning för att rätta till osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män, senast i år avsattes fyra miljoner kronor i budgeten för detta. Vi har också en lång tradition av att arbeta aktivt med sjukfrånvaron, med chefer och kollegor som bryr sig om och uppmärksammar tidiga signaler. Vi har också en intern företagshälsovård som arbetar mycket med det förebyggande och främjande perspektivet för att förhindra långa sjukskrivningar, berättar personaldirektör Jonas Kullberg.

Andelen kvinnor

Vad gäller andelen kvinnliga anställda och andelen heltidsanställda kvinnor jämfört med män hamnar Blekinge lite längre ner på rankningslistan, även om det fortfarande är på den övre delen.

- Vi har en hög andel heltidsanställda, men behöver fokusera mer på att lika stor andel kvinnor som män arbetar heltid. Här kan vi som arbetsgivare göra mycket, men strukturer och värderingar i hela samhället spelar också stor roll. Det gäller också för möjligheten att få en jämnare könsfördelning bland de som arbetar i hälso- och sjukvården, här behövs förändringar av de normer som styr när människor gör sitt yrkesval, förklarar Jonas Kullberg.

---
Rapporten ”Öppna jämförelser jämställdhet” – bygger på befintliga data i kommun- och landstingsdatabasen Kolada. SKL har tagit fram ett antal nyckeltal för jämställdhet mellan kvinnor och män när det gäller politisk representation, arbetsvillkor och verksamhet. Små eller inga skillnader mellan kvinnor och män ger en högre rankning. 

Senast uppdaterad 2016-09-07 08:57:29 av Oscar Larsson