Nu rullar läkarbilen även i Karlskrona

2016-12-09

Sedan månadsskiftet har flera vårdcentraler i Karlskrona utökat möjligheten att göra hembesök hos patienter. Det är fortsättningen på den läkarbil som infördes på prov i Ronneby för snart ett år sedan.

– Det försöket med en hembesöksbil med läkare var lyckat, så nu utökar vi till tre av Karlskronas offentliga vårdcentraler, säger primärvårdschefen Anna Svensson.

Vårdcentralerna i fråga är Rödeby vårdcentral, Lyckeby vårdcentral och Wämö vårdcentral. De patienter som kommer att erbjudas hembesök är äldre och sjuka som har ett stort vårdbehov, som vårdas i eget boende och som behövt söka vård på vårdcentral eller sjukhus vid upprepade tillfällen.

Ger ökad trygghet

Behovet av läkarbilen kommer av att allt fler äldre och sjuka vårdas i sina hem. De kräver extra tillsyn, omsorg och vård och behöver vid försämring av hälsotillståndet söka läkarvård. Då krävs i många fall en ambulanstransport till sjukhus, vilket ofta skapar oro och otrygghet.
– Vi vill öka tryggheten för de gamla och sjuka och minska antalet ansträngande resor och transporter, berättar primärvårdschefen Boris Svensson.

Patienten har fortfarande kvar sin ordinarie ansvarige läkare vid vårdcentralen, men när inte den läkaren kan göra besöket finns läkarbilen som ett alternativ. Den bemannas av en specialistutbildad läkare fem dagar i veckan.

I samverkan med hemsjukvården

Det är antingen kommunens sjuksköterskor eller patienten själv som kontaktar vårdcentralen. Om behovet är akut får den äldre sjuka besök samma eftermiddag. Annars får patienten morgonen efter ett besked om när hon eller han kan få besök.
– Det här nya arbetssättet med hembesök sker i samverkan med kommunens hemsjukvård, och har varit en stor framgång. Hembesöken är en trygghet för både den äldre sjuka och för personalen i hemsjukvården, säger Anna Svensson.

Senast uppdaterad 2016-12-09 11:53:27 av Ulrica Kalmerlind

Kontakt för journalister

Anna Svensson Primärvårdschef Kallinge vårdcentral, Samaritens vårdcentral 0734-47 14 94
Boris Svensson Primärvårdschef Lyckeby vårdcentral, Rödeby vårdcentral, Wämö vårdcentral 0734-47 13 47
Ulrica Kalmerlind Kommunikatör Kommunikationsenheten 0455-73 63 61, 0734-47 10 06