Nu är det möjligt att läsa journalen via nätet

2016-03-29

Nu är det möjligt för patienter att läsa journalinformation från Landstinget Blekinge via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Journalen via nätet har redan införts i flera landsting och regioner, bland annat Skåne, Jönköping och Uppsala, med goda erfarenheter från både patienter och personal. Samtliga landsting i Sverige kommer att införa tjänsten inom de närmsta åren. Patienten kan ta del av sin journal via säker inloggning på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Att erbjuda journalen som e-tjänst är ett viktigt steg för att skapa en tillgänglig vård där patienten kan vara mer delaktig. Målet är att patienterna ska bli bättre informerade, förberedda och motiverade i sitt besök i vården. Patienterna får möjlighet att ta mer ansvar för sin hälso- och sjukvård och känna en ökad delaktighet.

Vad våra patienter kan se i journalen utgår från ett regelverk som har tagits fram. Från journalen i Landstinget Blekinge kan patienten läsa journalanteckningar och se vårdkontakter och diagnoser från samtliga vårdcentraler och sjukhus i länet gjorda från och med första september 2015. Det går även att se läkemedel som gäller pågående behandling, inte avslutad behandling. 

Du kan läsa:

 • journalanteckningar i din egen journal om du har fyllt 18 år
 • ditt barns journalanteckningar fram till dess att barnet fyller 13 år

Du kan inte läsa:

 • journalanteckningar nyare än två veckor där vårdpersonalen ännu inte har signerat
 • ditt barns journalanteckningar om barnet är 13 år eller äldre (speciella tillstånd kan ges vid undantag)
 • information från kvinnokliniken
 • information från psykiatri
 • information från habilitering
 • information från ungdomsmottagning
 • information från könsmottagning
 • information från folktandvården
 • röntgenbilder, EKG, olika diagram

Landstinget Blekinge kommer succesivt att visa fler uppgifter från din journal. Exempel på kommande informationsmängder är remisstatus och provsvar.

Mer information om journalen via nätet finns på 1177.se

Senast uppdaterad 2016-03-29 16:13:31 av Sverker Berggren

Kontakt för journalister

Helen Andersson Projektledare framtidens hälso- och sjukvård Planeringsenheten 0455 - 73 40 33