Godkänd programplan för framtidens hälso- och sjukvård

2016-04-11

Idag godkände landstingsfullmäktige programplanen för Framtidens hälso- och sjukvård. Planen ska ligga till grund för hur hälso- och sjukvården ska utvecklas under den kommande tioårsperioden.

Programplanen beskriver hur landstinget ska utveckla framtidens hälso- och sjukvård, i vilket de viktigaste delarna är att:

  • Vård som behövs ofta ska bedrivas nära patienterna,
  • vård som av kvalitets-, kompetens- eller ekonomiska skäl inte bör bedrivas på flera ställen ska koncentreras till färre platser,
  • vårdsamverkan på ett lokalt, regionalt och nationellt plan utvecklas.

Dagens beslut innebär också att landstinget kommer att modernisera nuvarande sjukhusanläggningar i både Karlshamn och Karlskrona.

En nära hälso- och sjukvård

För att utveckla en modern hälso- och sjukvård med ökad tillgänglighet behöver vården flytta närmare invånarna. Med andra ord ska patienter i en mindre uträckning än idag behöva ta sig till en vårdcentral eller ett sjukhus – i stället ska vården komma till patienten. Genom att använda ny teknik kan vården också bli mer tillgänglig.

Utvecklad samverkan

Framtidens hälso- och sjukvård förutsätter en väl utvecklad samverkan mellan de aktörer som bidrar till en god hälsa i befolkningen. Exempel på sådana aktörer är landstinget, kommunerna, privata vårdgivare och andra regioner och landsting. När olika aktörer samverkar på ett bra sätt upplever inte patienterna att organisatoriska gränser blir ett hinder för att få vård av hög kvalitet. 

Samverkan är också viktigt av andra skäl. Den medicinsktekniska utvecklingen går snabbt framåt och gör att hälso- och sjukvården kan förbättras. Detta är positivt för patienterna men gör samtidigt att kostnaderna för vården stiger.  Därför är det viktigt att samhällets resurser används på bästa sätt. God samverkan där olika aktörer i samhället bidrar med sina kunskaper är också viktigt för att kunna förbättra hälso- och sjukvården.

Viss vård koncenteras

Viss vård kommer av kvalitets-, kompetens- eller ekonomiska skäl att behöva koncentras till färre platser. Det kan till exempel handla om vård som medför stora investeringar och därför är väldigt kostsam eller då det inte är möjligt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Men oavsett var man bor i länet kommer du alltid ha tillgång till rätt vård, samtidigt som den håller en god kvalitet och är ekonomiskt hållbar.

 

Senast uppdaterad 2016-04-11 15:45:58 av Oscar Larsson

Kontakt för journalister

Ralph Harlid Ralph Harlid Planeringsdirektör Landstinget Blekinge 0455-73 40 12 och 0734-47 10 18