Foto: Emily Cahal

Landstinget Blekinge erbjuder ny säkrare metod för fosterdiagnostik

2016-06-15

Landstinget Blekinge blir först i landet med att erbjuda gravida kvinnor ett NIPT-prov för test av kromosomavvikelser hos fostret. Det nya testet bygger på fostrets eget dna och ger ett betydligt säkrare resultat än de metoder som använts hittills.

- Det innebär att oroliga kvinnor kommer att få en kortare väg till ett säkert svar och det blir färre fostervattensprov, säger Pernilla Engström som är överläkare på Blekingesjukhusets kvinnoklinik.

De tester som används idag har en lägre träffsäkerhet och många gravida kvinnor får resultat inom riskgränsen för kromosomavvikelser hos fostret. För att få ett definitivt besked om barnet de bär har kromosomavvikelser behöver de då göra ett fostervattensprov. Ett sådant medför också en liten risk att själva provet framkallar ett missfall. NIPT-provet som nu införs i Landstinget Blekinge har hög träffsäkerhet vilket innebär att betydligt färre gravida kvinnor kommer att få testresultat som visar hög risk.

- Det här kommer att bespara många blivande föräldrar våndan av att behöva ta ställning till ett fostervattensprov för att få ett säkert besked, säger Pernilla Engström.

Ett enkelt blodprov

NIPT-testet är ett blodprov som tas på den gravida kvinnan. Blodet innehåller en del fritt dna från fostret som avslöjar om det är hög risk för kromosomavvikelser. Det gäller avvikelser som till exempelvis Downs syndrom eller andra tillstånd som beror på för många kromosomer. Testet är säkert och beprövat, det har använts utomlands i flera år men i Sverige endast på kvinnor som först fått högriskresultat i andra typer av test och på privata kliniker. Nu införs det alltså som en primär metod för fosterdiagnostik i Landstinget Blekinge.

Eget val

Alla gravida kvinnor kommer även i fortsättningen att erbjudas rutinultraljudsundersökning. NIPT-provet erbjuds till kvinnor över 32 år, eftersom risken för kromosomavvikelser hos fostret stiger med ökande ålder hos kvinnan. Blodprovet tas omkring den 12:e veckan av graviditeten och precis som med all annan fosterdiagnostik är NIPT-testet frivilligt. Föräldrarna erbjuds också information och rådgivningssamtal som stöd i deras väg mot ett val.

- Det är alltid den gravida kvinnans eget val om hon vill göra testet eller inte. Många föräldrar väljer att inte veta, och det måsta vara upp till var och en att få fatta ett så här personligt beslut, säger mödrahälsovårdsöverläkaren Bodil Ehn.

---
NIPT är en förkortning av engelskans "noninvasive prenatal testing", vilket betyder att testet görs utan att läkaren tar prov från fostervatten eller moderkaka.

Senast uppdaterad 2016-06-15 09:02:02 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Eva Arvidsson Avdelningschef Kvinnokliniken, Blekingesjukhuset 0454-73 22 75
Bodil Ehn Mödrahälsovårdsöverläkare Kvinnokliniken, Blekingesjukhuset 0734-47 11 63
Pernilla Engström Överläkare Kvinnokliniken, Blekingesjukhuset 0455-73 10 00
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90