Dödsfall utan tydlig orsak anmäls enligt lex Maria

2016-08-03

Landstinget Blekinge lex Maria-anmäler en händelse i samband med att en kvinna i 70-årsåldern avled på Blekingesjukhuset. Kvinnan lades in akut vid sjukhuset våren 2015. Efter röntgenundersökning blev hennes njurfunktion akut sämre och hon avled.

Blekingesjukhusets egen granskning visar att sjukhuset följt de rutiner som fanns kring medicinering. Det fanns däremot brister i uppföljningen av kvinnans tillstånd. Orsaken till varför hon blev sämre kunde aldrig säkert klarläggas och inte heller obduktion kunde fastställa detta entydigt. Landstinget väljer nu att anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Även närstående till kvinnan har anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2016-08-03 12:36:14 av Jens Lindell

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Jens Lindell Jens Lindell Kommunikatör Kommunikationsenheten 0455-73 40 18