Cancerpatient saknades på väntelistan – anmälan enligt lex Maria

2016-07-27

En man i 70-årsåldern med misstänkt urinblåsecancer skulle undersökas vidare. Kallelse till undersökningen kom dock inte och när mannen efter ett år själv ringde till Blekingesjukhuset fanns han inte på väntelistan. Händelsen anmäls nu enligt lex Maria.

Mannen fick i maj 2015 besked om att en ny undersökning av hans urinblåsa skulle göras. Bakgrunden var att ett tidigare prov visade tecken på urinblåsecancer, vilket mannen tidigare behandlats för.

När mannen efter ett år själv ringde till Blekingesjukhuset visade det sig att han inte fanns på väntelistan för undersökning. Undersökningen, som visade att mannen hade urinbåsecancer, och följande operation kunde genomföras snabbt och med bra resultat. Landstinget Blekinge bedömer att det fanns en risk för allvarlig vårdskada och anmäler därför händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2016-07-27 10:47:06 av Jens Lindell

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Jens Lindell Jens Lindell Kommunikatör Kommunikationsenheten 0455-73 40 18