Bokslut går från plus till minus

2016-04-07

Landstinget Blekinges ekonomiska resultat för år 2015 slutar på minus 16 miljoner kronor, och inte, som tidigare redovisats, på plus 2 miljoner kronor. Landstingsstyrelsen har vid ett extra sammanträde i dag godkänt justeringen av årsredovisningens bokslutsdel.

Bakgrunden är att landstinget fått kritik från de politiskt valda revisorerna. Kritiken handlar om att landstingets fastigheter värderats till cirka 18 miljoner kronor för högt värde. Det beror på att avskrivningar på grund av ett datortekniskt systemfel inte gjorts enligt gällande plan.

Slutgiltigt beslut om bokslutet och årsredovisningen fattas av landtingsfullmäktige på måndag, den 11 april.

Senast uppdaterad 2016-04-07 11:57:49 av Jens Lindell