Beroendeenhetens mottagning inför tillfällig intagningsbegränsning

2016-04-29

Beroendeenhetens mottagning har infört en tillfällig intagningsbegränsning, vilket innebär att mottagningen inte kan ta emot alla nya patienter. De patienter som redan är inskrivna på mottagningen berörs inte av beslutet utan får fortsätta sina besök på mottagningen.

Psykiatrins beroendeenhet består av en öppenvårdsmottagning och en slutenvårdsavdelning med olika patientgrupper. Det är enbart mottagningen som infört intagningsbegränsning, vårdavdelningen berörs inte. Orsaken är att mottagningen haft en kraftig ökning av antalet patienter, vilka idag är fem gånger fler än för fem år sedan. Det har gjort att verksamheten nu är underbemannad.

- Vi har inte personal att ta hand om fler patienter och den stora ökningen har dessutom lett till att lokalerna har blivit för små för den här mängden besök, säger verksamhetschefen Mari Söderström.

Beroendeenhetens mottagning är specialiserad för att kunna ta emot patienter som inte kan få hjälp på vårdcentralerna eller andra avdelningar inom sjukvården. Det handlar framförallt om patienter med opiatmissbruk, men också andra typer av missbruk, och patienter som utöver missbruket också har andra problem. De gör täta besök på mottagningen för att få medicin och behandling och verksamheten är därför personalkrävande.

Får hjälp ändå

Intagningsbegränsningen innebär att mottagningen i dagsläget inte kan ta emot nya patienter. Men många kan få hjälp ändå. Om primärvårdens personal bedömer att de inte kan hjälpa en patient finns möjligheten att remittera patienten. Då gör en specialist med lång erfarenhet av beroendemedicin en bedömning.

- Patienter som behöver akut hjälp kan få det via den psykiatriska akutmottagningen. Om patienter behöver annan än akut hjälp finns möjligheten att remittera till andra landsting, förklarar Mari Söderström.

Psykiatri- och habiliteringsförvaltningen begärde inför årets budget att få pengar till att öka bemanningen på beroendeenhetens mottagning men fick inget tillskott. Istället tillsattes en utredning om den fortsatta utvecklingen av beroendeenheten. I nuläget är det oklart hur länge intagningsbegränsningen kommer att gälla.

- Vi följer utvecklingen vecka för vecka för att kunna avgöra när det blir möjligt att ta emot fler nya patienter igen. Men om antalet patienter fortsätter att vara så här stort behöver vi mer personal och större lokaler för att kunna ta hand om alla, säger Mari Söderström.

Senast uppdaterad 2016-04-29 09:01:37 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Mari A Söderström Verksamhetschef Länsgemensam psykiatri 0455-73 60 20, 0734-47 16 15
Peter Valverius Peter Valverius Chefläkare Psykiatrin och habiliteringen 0455-73 60 24 och 0734-47 16 25
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90