Personalbrist på vuxenpsykiatrins mottagning i Karlskrona

2016-09-07

Den vuxenpsykiatriska mottagningen i Karlskrona har brist på personal och tvingas under hösten prioritera patienter med svåra problem.
- Vi ska se till att de patienter som verkligen behöver specialistpsykiatrin får hjälp, men patienter som vill ha individuell samtalsterapi eller psykologutredning kan få vänta längre än tidigare, säger Carina Söderholm som är verksamhetschef för vuxenpsykiatrin i östra Blekinge.

Bemanningsproblemen gäller den vuxenpsykiatriska mottagningen i Karlskona. När mottagningen nu måste prioritera kan den inte erbjuda individuella terapisamtal lika snabbt som tidigare och även psykologutredningar för till exempel adhd, Asperger och liknande symtom kan få vänta. Mellanvården, som har patienter med svårare problem, är tillräckligt bemannad och påverkas inte.

- Jag beklagar att situationen är sådan att vi inte kan möta alla önskemål lika snabbt. Vi ska se på varje enskild patients individuella behov och vilka möjligheter vi kan hitta för just den personen. Vi kommer också att undersöka nya arbetsformer och arbeta mer i grupper, till exempel kan gruppterapi passa en del patienter. Det viktigaste är att vi ser till att de patienter som verkligen behöver specialistpsykiatrin också får hjälp, konstaterar Carina Söderholm.

Brist på psykologer och psykoterapeuter

Orsaken till dagens personalbrist på mottagningen är en kombination av ett generationsskifte med stora pensionsavgångar, brist på psykologer i hela landet och stor rörlighet i de här yrkesgrupperna. Problemet är inte nytt men har trappats upp till en akut situation nu i höst.

- Vi har hamnat i ett glapp. Vi har rekryterat olika yrkeskategorier med grundutbildning som nu är på vidareutbildning men det tar tid innan de är färdiga och därför dröjer det innan detta får effekt på bemanningen, förklarar Carina Söderholm.

Vidtar åtgärder

På kort sikt kommer en del av personalbristen att lösas genom omfördelning av resurser inom kliniken. Den rekrytering av medarbetare som redan pågår gör att bemanningen av vissa yrkeskategorier kommer att vara löst redan till årsskiftet. Men psykologbristen kommer att ta längre tid att åtgärda, mottagningen har just nu bara en av de sex psykologer verksamheten behöver.

- Vi har en arbetsgrupp som ser över den långsiktiga bemanningen med psykologer. Där tittar vi på löneläge, karriärstegar, specialisttjänster och annat för att förbättra möjligheterna att rekrytera psykologer i den hårda konkurrens om yrkesgruppen som vi har idag. Förhoppningsvis ska det på sikt leda till en bättre situation, säger Carina Söderholm.

Senast uppdaterad 2016-09-07 15:25:23 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Bodil Sundlöf Bodil Sundlöf Förvaltningschef Psykiatri- och habiliteringsförvaltningen 0455-73 58 00 och 0734-47 16 35
Carina Söderholm Carina Söderholm Verksamhetschef Vuxenpsykiatri öst 0455-73 59 15 och 0734-47 16 11
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90