Tillgängligare akutsjukvård med bedömningsbilar

2016-03-16

Sedan den 24 februari i år har landstingets första bedömningsbilar varit aktiva. Målet med bedömningsbilarna är att frigöra ambulanser, samt öka tillgängligheten till akutsjukvård i länet. 

Den generella upplevelsen av bedömningsbilar i andra delar av landet är att de fyller en viktig funktion och ger SOS Alarm möjlighet att larma ut en enhet för att kunna göra en bättre bedömning av patient på plats än vad som kan göras över telefon. När sen en bedömningsbil genomför en bedömning minskar trycket på ambulanserna som istället kan fokusera på att nå fram till de akut och svårast sjuka patienterna.

- Under några år har vi i hela landet sett hur ambulanserna fått åka på fler och fler uppdrag, samtidigt som deras antal varit oförändrat. Detta har gjort det svårare för ambulanser att nå de patienter som är i ett livshotande tillstånd, säger Roger Nihlén verksamhetchef för akutkliniken och fortsätter:

- Med hjälp av våra nya bedömningsbilar frigör vi flera ambulanser för dem som är i behov av dem. Vi kommer även i en större utsträckning ut till de patienter som är i behov av en bedömning eller en något mindre akut behandling. Vår aktusjukvård blir med andra ord mer tillgänglig.

Bedömningsbilar i Landstinget Blekinge

- Bedömningarbilarna larmas ut av SOS Alarm, och är tillgängliga sju dagar i veckan.
- Landstinget har två stycken bedömningsbilar som utgår från Karlhamn.
- Bedömningsbilarna bemannas av en sjuksköterska med erfarenhet av prehospitalt sjukvårdsarbete, och har samma beslutsstöd och direktiv som en sjuksköterska inom ambulanssjukvården.
- En bedömningsbil är utrustad med samma sjukvårdsmaterial och utrustning som en ambulans. Det enda undantaget är den typ av utrustning som kräver att det finns två personer på plats för att använda. Bedömningsbilarna är inte heller utrustade för transport av patienter.

 

Senast uppdaterad 2016-03-15 13:52:18 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Roger Nihlén Verksamhetschef Akutkliniken 0455-73 53 70
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90